Home
TV
Radio
Over ERTS
Agenda
Reacties
Nieuws
Links
Medewerkers


Zoeken op ERTS

               ERTS medewerkers - detail
 
Adri VAN DEN BERK
Adri VAN DEN BERK - Bestuurslid

Afdeling: Bestuur
Geboren in: 1952
Gehuwd met: Petra
Ouder van: Sebastian, Esther & Tirza
Geslacht: man
Beroep: voorganger - gemeentestichter
Hobby's: muziek, fitness, vakantie, golf, sport kijken en actualiteitenprogramma’s op tv en af en toe een terrasje doen met zijn
En verder: vindt hij het een voorrecht om in deze bediening te mogen staan. Hij is oorspronkelijk uit (Zuid) Ne
Hoe is Adri tot levend geloof gekomen?
Hij is rooms katholiek opgevoed en was zelfs nog misdienaar in Latijnse missen. Door de opkomende welvaart en de veranderingen binnen de r.k. kerk bleef van zijn ‘geloof’ niet veel meer over dan af en toe een formuliergebedje (zelfs als hij teveel gedronken had) en incidentele kerkgang, zoals bv. op zijn trouwdag.

Onder het motto ‘pluk de dag!’ genoot hij van het leven. Zij hadden weinig of geen problemen. Toch stelde hij zich steeds weer de bekende filosofische levensvragen: Waar kom ik vandaan? Wat is de zin van het leven? Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Maar vooral: Wat gebeurt er na de dood? (Als kind ervoer hij een enorme angst voor de dood).

Op een mooie zaterdagmiddag in augustus 1978 kwam een afgestudeerde Bijbelschool student van het B.I.B. (toen nog in Brussel gevestigd) die in Eindhoven was gaan wonen bij hen aan de deur met een enquêtelijst. In het gesprek dat volgde (van 14.00 tot 18.00 uur), kwamen bijna alle antwoorden uit een klein Bijbeltje dat die persoon bij zich droeg. Dat was de eerste keer van zijn leven dat Adri in de Bijbel las.

Hij schonk een Nieuw Testament met de woorden: "Dat moet u maar eens lezen". Toen hij weg was zei hij tegen Petra: "Dit is de waarheid!"

Door het lezen van de Bergrede werd Adri zeer diep getroffen. Hij zag zichzelf in het licht van God. Het drong tot hem door, dat, als hij zich niet zou bekeren voor verloren zou gaan. Gelukkig kwam deze vriend een paar dagen later terug en toonde hem Gods antwoord in Jezus Christus. Zo mocht hij Gods genade leren kennen. Petra nam enkele weken later een beslissing.
Er ontstond een gemeente bij hen aan huis. Waaruit later een Evangelische gemeente ontstond.

Na vier jaar waren Adri & Petra voltijdse zendelingen. In de tussentijd volgde hij een Bijbelschool en ging daarna werken bij een pas opgerichte Zendingsorganisatie die zich vooral richtte op gemeentestichting in Zuid-Nederland.

In de lente van 1983 kwam de roep vanuit België: "Kom over en help ons!"
Op 17 februari 1984 stopte de verhuiswagen in Vlaanderen. Het begon allemaal in de plaats Aarschot. In 1991 verhuisden zij naar Hoogstraten. Een gebied waar het evangelie van redding door genade alleen en door geloof alleen niet gepredikt werd. Na een aantal jaren van evangelisatie samen met een andere familie is ook daar een nieuwe kerk ontstaan.
In 1998 vertrokken zij wederom naar een nieuw arbeidsterrein: de Zuiderkempen (Westerlo/Geel).
In 2004 vertrokken zij in de oostelijke richting naar de provincie Limburg (Hasselt). Van daar uit ging Adri van start in een intergemeentelijke taak, met de bedoeling een nieuwe gemeente te stichten in Zutendaal. Op 18 maart 2012 is deze nieuwe kerk (bestaande uit jongbekeerden) officieel van start gegaan.
Ook landelijk is Adri betrokken. In het Bestuur van de V.E.G. (autonome Evangelische Kerken) en ook in een Werkgroep om evangelisatie, discipelschap en gemeentestichting weer meer onder de aandacht te brengen.

Toen Adri 10 jaar oud was volgde hij reeds gitaar les. Het eerste liedje wat hij speelde was: "Hou je echt nog van mij Rocking Billy" van Ria Valk. Daarna zong hij samen met een muzikale vriend songs van de Beatles en hits uit die tijd. Zij zongen vaak in de badkamer want dat klonk zo mooi. De voorbijgangers bleven dan staan om te luisteren. Dat vonden zij prachtig. Hun eerste publiek!?

In 1972 deed hij mee aan een oriëntatie week op de Toneelacademie in Maastricht. Daar adviseerden zij Hem om meer met mijn stem te gaan doen.

Hij volgde privé zangles en maakte in de buurt van Hilversum op eigen kosten studio opnames, met de bedoeling om met dat materiaal op bezoek te kunnen gaan bij verschillende gerenommeerde platenmaatschappijen.

Kort daarop kwam hij in contact met een manager en een tekstschrijver. Toen zij het materiaal en ideeën aanboden bij Platenmaatschappij Ariola/B.M.G. in Haarlem, kreeg hij meteen een platencontract aangeboden en mocht een langspeelplaat opnemen (zo heette dat toen) en een aantal singles. De eerste plaat werd prompt een hit. Daardoor kreeg hij veel belangstelling via tv optredens bij het legendarische Top Pop en Op Losse Groeven. Ook radio; o.a. Hilversum 3, kranten en de roddelbladen (zelfs nog in "Joepie").

Adri schakelde over van het wereldse circus naar het gospelcircuit; met o.a. optredens voor de Evangelische Omroep, Kerken, op campings, in gevangenissen, op de 1 Novemberdag, enz. In de tussentijd verleende hij medewerking aan enkele verzamel cd's waaronder Tom Parker en de CD “Verder Gaan”.

Radio en televisie is een medium wat hem altijd bijzonder aangetrokken heeft. Het creëert bij een groot publiek kansen voor het evangelie. Om positief te profileren met actuele en creatieve programma's.
Toen men hem benaderde voor het ERTS Bestuur hoefde hij niet lang na te denken...

« terug